Stichting ANTAR heeft de ANBI status. 

De ANBI status wordt door de belastingdienst verleend aan instellingen die het algemeen nut beogen.  Een gift aan een algemeen nut beogende instelling is fiscaal aftrekbaar. 


Statutaire naam:                Stichting ANTAR

RSIN of fiscaal nummer:      805237884

KvK inschrijvingsnummer:    41213293

Postadres:                        Postbus 2482

                                      1000 CL Amsterdam

Bezoekadres:                    Makassarstraat 149

                                      1095 SV Amsterdam

Telefoonnummer:               020-6638050 / 06-21572914

Email adres:                      info@antarfoundation.org

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                        mw. I.L. Visser

Secretaris:                        mw. M.C. van Santen

Penningmeester:                mw. I.Z. de Jager


Beloningsbeleid

Conform onze visie ontvangt niemand binnen Stichting ANTAR betaling of een vergoeding voor zijn werk.


Activiteiten Stichting ANTAR

  • Het organiseren van kindermiddagen, weekenden en kampen.
  • Het ondersteunen van schoolse leervakken, onder Ons hartegevoel dat ieder kind welkom is en we voor ieder kind dat deel wil nemen blij zijn dat het deel kán nemen in de vorm van huiswerkbegeleiding.
  • Het aangaan en onderhouden van contacten met ouders, onder andere in de vorm van huisbezoeken en het organiseren van ouderbijeenkomsten.
  • Het begeleiden van vrijwilligers en stagaires.
  • Samenwerking met andere bij een kind betrokken organisaties.


Uitgevoerde activiteiten 2016

Alle activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen van  ANTAR zoals hierboven beschreven,  hebben ook in 2016 plaatsgevonden.


Een beleidsplan wordt binnenkort gepubliceerd.


ANTAR Jaarverslag Activiteiten 2016 .docx ANTAR Jaarverslag Activiteiten 2016 .docx
Size : 11354.559 Kb
Type : docx