NIEUWS!

Op 20 december bestaat Stichting Antar 25 jaar!  

Medio 15 januari hebben we een nieuwe website!  En een nieuwe domeinnaam: www.stichtingantar.nl.

Vorige week heeft het ING Fonds bekend gemaakt dat we uitgekozen zijn als buurtverbeteraar voor hun campagne Help Nederland Vooruit!

Dit betekent dat u tussen 21 januari tot 10 februari een voorkeursstem op ons kan uitbrengen. Afhankelijk van het aantal stemmen kunnen we tussen de 1000 en 5000 euro steun krijgen.   

Deze bijdrage hebben we gevraagd voor de kosten van de nieuwe website en andere kosten die nodig zijn om onze naamsbekendheid te vergroten.  Dat is nodig om voldoende financiële steun te krijgen zodat we 'een thuis voor kinderen'  kunnen blijven zijn.  

Dus: Ga eind januari naar 'Help Nederland Vooruit' en stem op Stichting Antar!  Iedere stem kan een verschil van 1000 euro uitmaken!  

En nu meer informatie over Stichting Antar.

Antar, een thuis voor kinderen’ is een leef-, speel- en leerplek voor alle kinderen, gericht op de gezonde groei.  Tevens is zij een steun- en adviespunt voor ouders.  Antar organiseert o.a kindermiddagen, weekenden en kampen.

'Levenskunst'

Een kind groeit op in een samenleving met normen en waarden.   Als het daarvan afwijkt, krijgt het de boodschap dat dat niet goed is.  Zo zorgt een samenleving voor een bepaalde eenheid en harmonie.  De keerzijde van dit socialisatieproces is dat kinderen leren voelen en denken in termen van goed zijn en slecht zijn en van ‘jezelf moeten verbeteren’.  Kinderen passen zich aan om erbij te horen – óók als ze zich tegen de dwang om te conformeren afzetten.  Het socialisatieproces brengt het kind als het ware ‘ín de samenleving’,  maar vervreemdt het van zijn authentieke zelf. 

Als jong kind reageren we nog vanuit ons buikgevoel.  Naarmate we ouder worden leren we daar voorzichtig mee te zijn.  Gezond volwassen worden betekent dat we leren in contact te blijven met onze gevoelens en ons innerlijk (ge)weten in alle situaties die het leven ons geeft.   Dat is simpel, maar niet makkelijk om te doen. 

Nieuwe uitdagingen

Nog niet zo lang geleden waren er nog geen snelle transportmiddelen, satelieten en smartphones.  De wereld was kleiner en overzichtelijker.  Het was duidelijk waar de gevaren lagen.  Tegenwoordig moeten we keuzes maken waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien.  Zoals wanneer we een app toestemming geven ons hele doen en laten te volgen en ergens te bewaren.   In vergelijking met onze ouders en grootouders hebben we veel meer kennis en mogelijkheden. Veel dingen zijn makkelijker geworden.  Maar om gezond met jezelf en anderen te leven is niet makkelijker geworden.  Het is complexer geworden.  Minder grijpbaar.  Meer dan ooit kijken we of een kind goed in zijn vel zit en hoe het presteert.  Toch voelen veel kinderen zich ergens niet gezien.  Alle kinderen gaan tegenwoordig naar school en toch hebben veel kinderen moeite om juist te beoordelen of informatie op internet waar is of niet.  Onze generatie is open, we spreken over alles.  Desondanks snakken we naar intimiteit, naar vertrouwensrelaties. 

Daarom Antar

Daarom is Antar er uitdrukkelijk voor alle kinderen.  Iéder kind heeft minstens één ‘thuis’ nodig, een plek waar het zonder angst voor oordelen kan voelen en uiten wat er in hem is om gezond, authentiek op te kunnen groeien.

We vinden het van allergrootst belang dat kinderen met zichzelf durven te leven en zich niet laten bepalen door wat anderen van hen verwachten. Dit is zo belangrijk omdat alleen kinderen die zichzelf accepteren, ook anderen werkelijk accepteren.  Alleen zo kan je echt samenleven. 

De kinderen

Naast de genoemde uitdagingen voor ieder ieder, komen bij Antar voornamelijk kinderen die voor extra uitdagingen gesteld staan.  Dit kan liggen in de aard en aanleg van het kind, zoals autisme, ADHD, hoog-sensitief zijn of een aanleg hebben voor depressie.  De extra uitdaging kan ook liggen in het opgroeien tussen twee culturen, waarbij het kind twee werelden in zichzelf samen moet weten te brengen.  Kinderen van anderstalige, laagopgeleide ouders hebben vaker taalproblemen - en daarmee samenhangend een onderontwikkeld denkvermogen.  In sommige gezinnen zijn er huwelijksproblemen of spanningen rond omgangsregelingen, financiën, werk of werkloosheid.  Sommige gezinnen zijn zo klein behuisd dat het kind thuis fysiek geen eigen ruimte heeft.  En er zijn kinderen die thuis emotioneel geen ruimte - of geen grenzen krijgen.  Vaak is het een combinatie.

 Het ene kind is erg sociaal, het andere kan goed sporten en een ander kan goed rekenen.  In antar zie je dat kinderen elkaar gaan ondersteunen en van elkaar leren en dit stimuleren we.

We zien dat kinderen van nature overal in geïnteresseerd zijn.  Instinctief weten ze wat ze nodig hebben.  Bij veel kinderen is dit in min of meerdere mate geblokkeerd.  In antar zijn we er dan ook niet op gericht om kinderen te ‘vormen’, maar om mét de kinderen een veilige en stimulerende omgeving te creeëren waardoor die blokkades hun functie verliezen.  Ons doel is dat kinderen leven vanuit hun eigen innerlijke wijsheid en levenslust.

 Activiteiten

In Antar bieden we kinderen leersituaties op verscheidene lokaties.  Binnen de veiligheid van de groep en de ondersteuning van de begeleidsters kunnen kinderen nieuwe ervaringen opdoen en hun horizon verbreden. 

Er is veel aandacht voor gezonde onderlinge interactie.  Voor zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar.  Activiteiten zijn o.a. op het gebied van sport, spel, taal en rekenen, koken, creatieve en tactiele werkvormen en er zijn excursies. Dit wordt zeer laagdrempelig aangeboden door gratis, open kindermiddagen in Amsterdam.  Voor de gezonde groei is het belangrijk dat kinderen de natuur ervaren.  En basale dingen doen zoals hout zagen, hutten bouwen en een vuur leren stoken.  Met dieren zijn en een andere cultuur ervaren.  Daarom organiseren we tijdens de schoolvakanties kampen in de natuur in binnen- en buitenland.  

 De begeleiders

De kracht van antar ligt in het feit dat de begeleiders van antar al 25 jaar een leefgemeenschap vormen.  Wij verlangen naar een authentiek leven, naar werkelijk samenleven en ondersteunen elkaar om dit te verwezenlijken.

Wij streven er naar een thuis voor kinderen te zijn in het volle besef dat de mate waarin wij daarin slagen geheel afhankelijk is van de mate waarin wij een thuis zijn voor onszelf en elkaar.  Ons werk met de kinderen is dus allereerst het werken met onszelf. Kinderen leren niet van perfecte volwassenen die ‘weten hoe het moet’, maar van de strijd van volwassenen om integer te zijn in de situaties die het leven geeft.  

 Kenmerkend voor ANTAR

In ANTAR:

  • zijn we dag en nacht beschikbaar voor kinderen en hun ouders
  • hebben kinderen (en ouders) altijd met dezelfde drie vrouwelijke begeleiders te maken
  • is de begeleidingsduur onbeperkt in uren en jaren
  • vinden we dat geld geen barrière mag vormen voor kinderen om bij antar te komen, vandaar gratis kindermiddagen en weekenden en kampen tegen een symbolische bijdrage – die ook in natura mag zijn.
  • krijgt niemand betaling of vergoeding voor zijn werk

 ANTAR is onafhankelijk van de overheid, ook in financieel opzicht.  Wij geven wat wij kunnen en ondervinden veel steun.  Wij zijn blij dat we zo al bijna 25 jaar uiting kunnen geven aan wat ons beweegt.